קובץ חקיקה

קובץ החקיקה מכיל את

הוראות ניהול ספרים

מס החברות