קובץ חקיקה

קובץ החקיקה מכיל את הוראות ניהול ספרים מס החברות