חישוב מס שבח

תוכנת חישוב מס שבח 2015 מאפשר לבצע חישובים הכוללים את הוראות השעה

ניתן לשמור עסקאות, להדפיס את פרטי וחישוב העסקה. ניתן להפיק נספח למש"ח.

דילוג לתוכן